pasjanse

Autyzm sanok

Warianty autyzmu

Dla wielu rodziców diagnoza lekarza brzmi jak wyrok dla ich dziecka: autyzm jest bowiem nieuleczalną chorobą neurorozwojową, a jej symptomy w mniejszym czy też większym stopniu akompaniują osobie nią dotkniętej do końca życia. To zaburzenie rozwojowe polega na nieprawidłowym działaniu mózgu. Człowiek autystyczny odcina się od świata zewnętrznego, co owocuje dużym zawężeniem wymiany informacji z środowiskiem a także poczuciem odizolowania. Badania prowadzone na całym świecie pokazują, że autyzm może przybierać różnorakie odmiany: od wewnętrznej pustki po niewiarygodne wręcz bogactwo doznać wewnętrznych. Autyzm jest pojęciem zbiorczym a w dodatku niezmiernie ogólnym, bowiem w rzeczywistości obejmuje nieco szerokie spektrum autystyczne. Rozróżniamy między innymi autyzm wczesnodziecięcy, który znamionuje się brakiem zachowań antycypacyjnych a także brakiem chęci do prowadzenia dialogu tonicznego. Pociechy dotknęire tym schorzeniem nie lubią się przytulać a przy tym nierzadko unikają kontaktu wzrokowego. Najczęściej diagnozowany jest między czwartym a szóstym rokiem życia, kiedy maluch trafia do przedszkola. Tak faktycznie pierwsze symptomy dostrzegalne są już około trzydziestego miesiąca życia, niemniej jednak rodzice często nie są w stanie rozpoznać zaburzeń rozwojowych u szkrabów. Wczesne zdiagnozowanie autyzmu wczesnodziecięcego oferuje zastosowanie terapii, która może w znacznym stopniu polepszyć stan malucha. Innym wariantem autyzmu jest autyzm atypowy; wielokrotnie towarzyszy on innym zaburzeniom występującym u pociechy – przykładowo upośledzenie umysłowe czy psychoza dziecięca. Jego objawy ujawniają się w większości wypadków około trzeciego roku życia. W odróżnieniu do autyzmu dziecięcego autyzm atypowy zawiera tylko niektóre sfery życia, przykładowo dziecko nim dotknięte może ujawniać kłopoty z kontaktami z rówieśnikami i nie lubić się przytulać, ale mimo wszystko nie izolować się od społeczeństwa i potrzebować towarzystwa ludzi, aby prawidłowo funkcjonować. Jeszcze inną formą autyzmu jest zespół Aspergera, czyli zaburzenie rozwojowe prowadzące do do wycofywania się ze społeczeństwa z równoległą tęsknotą za zawieraniem przyjaźni. W odróżnieniu od innych wariantów autyzmu osoby dotknięte zespołem Aspergera nie przejawiają typowych symptomów takich jak zaburzenia mowy a także komplikacje w nawiązywaniu logicznego kontaktu z otoczeniem. Przyjmuje się, że za rozwój autyzmu odpowiedzialne są czynniki genetyczne a także nieprawidłowości o podłożu neurologicznym, ale jak do tej pory nie udało się przyuważyć jego rzeczywistego przyczyny. Chorobę tę częściej diagnozuje się u chłopców niż u dziewczynek, lecz nie jest jednoznacznie wytłumaczone, z jakiego powodu tak się dzieje.